Služby ponúkané dopravným firmám majú za úlohu uľahčiť ich činnosť počas každodennej práce. Pomoc okolo tachografov, kariet vodičov, predaja a evidencie vozidiel, vzdelávania vodičov a poistných udalostí môžu využiť aj firmy nielen z dopravnej branže. 

Reklama: Predávame vaše autá www.bezstarostnypredajaut.sk

Mobilné zberné miesto pre KV (tachografové karty)

Určite poznáte situáciu, keď čas na zriadenie karty vodiča jednoducho nezostal, prípadne situáciu, kedy poslať vyťaženého vodiča na pol dňa do fotoslužby, zberného miesta a poštu bolo nemožné. Máme riešenie: my prídeme za vodičom a vybavíme všetko - aj počas víkendu, či vo večerných hodinách. Náš spracovateľský poplatok 37 € navyše k poplatku za zriadenie karty vodiča, prípadne podnikovej karty, je v niektorých prípadoch zanedbateľnou položkou v porovnaní s tým, čo dokáže vášmu vodičovi ušetriť, prípadne čo dokáže vodič pre vás vyprodukovať za ušetrený čas.
Takto zastrešujeme región Bratislavského a Trnavského kraja, no vieme pomôcť aj ostatným vodičom tranzitujúcim tieto kraje. 


Čo treba urobiť?
Stačí zavolať(+421 907 855 559) a dohodnúť si miesto stretnutia s vodičom - my prídeme za vodičom a vybavíme všetko - aj počas víkendu, či vo večerných hodinách. Vieme sa prispôsobiť aj jeho času prejazdu napr.cez Bratislavu a môžme sa s vodičom stretnúť na nejakej čerpacej stanici (Takto vieme pomôcť s vybavením karty aj vodičovi napr. z Košíc).
Náklady na Kartu vodiča(54€) znáša obvykle vodič, ako aj náš poplatok za spracovanie(37€), tento sa dá platiť aj kartou na stretnutí
Pokiaľ by to celé chcela hradiť za vodiča firma, treba mať ičo spoločnosti a emailovú adresu (kam sa zašle faktúra).
PRÍDEME ZA VODIČOM(do firmy, domov, na benzinku...), UŽ NETREBA ŽIADNE ŽIADOSTI, FOTOGRAFIE, HOTOVOSŤ, ŠEKY .... (celý proces trvá 3min) 


                       Podnikové karty sa vystavujú obdobne.
                                           Adresy ďalších zberných miest nájdete TU.

     Naše ďalšie služby:                           

  • KVALIFIKAČNÁ KARTA VODIČA - KKV tieto školenia nezastrešujeme priamo my, no máme preľad o vzdelávacích strediskách, ktoré vedia promptne reagovať na vaše termíny, a výjdu v ústrety vašim možnostiam a času. Obvykle vodič nastupuje do kurzu v priebehu týždňa. Ceny kurzov ku 1.7.2022 sú:  ° 35hod kurz: 355€    alebo    °280hod(resp.140hod) kurz: 945€  -  VRÁTANE 1.POMOCI, BOZP, KOLKOV a DPH. Prihlásiť a informovať sa môžete na našich kontaktoch.
  • POISTENIE VODIČOV Vzhľadom na opomínané riziká vodičov, chceme dať do povedomia aktualizovaný produkt poistenia pre kamionistov v zahraničí, jedná sa o špeciálny druh poistenia pri vycestovaní ako profesionálny vodič, kde ročné poistné v rozmedzí 72 až 103€/rok. Krytie sa vzťahuje na nasledovné: plnenie liečebných nákladov: COVID-19, chronické stavy, existujúce ochorenia, ambulantné lekárske ošetrenia, pobyt v nemocnici, lekárom predpísané lieky, prevoz liekov, prevoz do vlasti vrátane ambulantného lietadla, návšteva chorého pri pobyte v nemocnici, repatriácia v prípade smrti alebo pohreb na mieste, poistenie pátrania záchrany vrátane slovenskej horskej služby, asistenčné služby, pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc pri zabezpečení tlmočníka a právnej ochrany, preddavok na kauciu, náhrada pri poškodení, krádeži, zničení alebo strate cestovnej batožiny, náhrada cenných vecí ako sú hodinky a technické zariadenia, pomoc pri znovuzískaní cestovných dokladov, odškodnenie za trvalé následky úrazu, odškodnenie pri smrti následkom úrazu + zahŕňa poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a na veci ... Poistenie uzatvoríme aj NA DIAĽKU cez telefón
  • ODPREDAJ VOZIDIEL Ďalšou službou, ktorú ponúkame je zabezpečenie predaja nepotrebných vozidiel vo vašom vozovom parku. Zabezpečíme fotografie vozidla, inzerciu(do najnavštevovanejších platených inzertných portálov), spoločne stanovíme cenu so zreteľom na ponuky, dopyt a možnosti trhu, preveríme dostupné informácie o vozidle, oslovíme databázu potenciálnych zákazníkov, zabezpečíme topovanie inzerátov(aby boli pekne vidieť), ďalej vybavíme všetky maily, telefonáty, dohadovanie stretnutí so záujemcom, ponuky financovania pre kupujúceho, perfektnú zmluvu(aby boli všetci krytí), odhlásenie, prepis, zrušenie poistenia. Než sa vozidlo predá, tak ho používate. Táto služba, za ktorou je veľa práce a pridaná hodnota ťa bude stáť len 250€ (u vozidiel s predajnou cenou nad 10 000€ je naša provízia 300€). Pre zákazníkov s viacerými vozidlami vytvoríme cenu individuálne. Províziu si účtujeme až po predaji vozidla, dovtedy s tým nemáš žiadne náklady. Keď sa auto nepredá, zase nič neplatíš - no túto možnosť nepripúšťame.                                                                                                                                              Reklama: Predávame vaše autá www.bezstarostnypredajaut.sk 
  • DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT Aj v prípade, že vozidlo nepredávate, ale potrebujete pomôcť len s jeho odhlásením, prihlásením, príp. len prepis, tak s tým vieme samozrejme tiež pomôcť. Stačí úvodný kontakt a ostatné ,,vylietame,, my, od prevzatia dokladov, vybavenia splnomocnení, až po úkony na dopravnom inšpektoráte. Táto služba vás bude stáť len 50€.
  • ŠKOLENIA VODIČOV  Ďalšou opomínanou povinnosťou dopravných firiem sú školenia vodičov. Individuálne školenie sa konajú aj priamo vo firmách, plánujeme ale aj hromadné školenia.

Fakturačná adresa (NIEje adresa kancelárie):
Bezstarostnypredajaut s.r.o.   Lermontovova 3  811 05 Bratislava   IČO: 53403711  DIČ: 2121375014  

kontakt:          tel: +421 907 855 559                 e-mail: amraz@me.com